yes, therapy helps!
Seneca: biografi av den berømte stoiske filosofen

Seneca: biografi av den berømte stoiske filosofen

September 24, 2023

Lucio Anneo Seneca er en av de mest representative filosofer av Stoicismens skole , spesielt fra det senere utviklingsstadiet. Han var en av de viktigste figurene for filosofien under det romerske riket og er gjenoppdaget til denne dagen i studier om gresk filosofi og moderne etikk.

Selv om det ikke er en selvbiografisk skriving, holder Seneca i alt sitt arbeid en god sammenheng mellom hverdagens erfaringer og de filosofiske refleksjonene som disse oppsto. Den forrige tingen har kommet fram til våre dager gjennom de skriftlige registre som egen Sécaca innså.

I denne artikkelen finner du en biografi av Lucio Anneo Séneca så vel som noen av de viktigste egenskapene til hans arbeid.


  • Relatert artikkel: "De 15 viktigste gresk filosofene i historien"

Lucio Anneo Séneca: Biografi av en stoikistisk filosof

Lucio Anneo Séneca ble født i Córdoba, Spania omtrent i år 4 a.C., i høyden av det romerske riket i provinsen Hispania. Han kom fra en fremtredende familie og høyt samfunn.

Hans far, Marco Anneo Seneca, var en romersk orator og forfatter som gjorde viktige studier på historien til oratory. Mange av hans arbeider ble tilskrevet Lucio Anneo i middelalderen, da Seneca sønn ble anerkjent. For å skille det fra, ble han kalt Seneca Speaker eller Seneca den eldste.


Livet til Seneca den yngre gikk gjennom ulike øyeblikk som gjorde det mulig for ham å reflektere dypt på følelser, ambisjoner, filosofiens helbredende kraft og død blant andre emner. Faktisk er de fleste av hans skrifter vanligvis tolket med tanke på hans biografi. Han studerte retorikk og filosofi i Roma, og hans karriere er anerkjent for å ha vært vellykket, noe dramatisk og også politisk.

For eksempel ble han anklaget for utroskap og eksilert til Korsika. På samme måte var han blant rådgiverne til keiser Nero i politisk kompliserte øyeblikk, og til slutt ble anklaget for kompisitet i konspirasjonen av Pisonian, for å slakte Nero. Derfor ble han tvunget til å begå selvmord i Roma i år 65.

Stoicism og Seneca skrifter

Stoicism er en filosofisk skole som Zeno de Citio grunnla og som er basert på lidenskapens domene og et liv basert på å søke lykke av grunn. I den keiserlige perioden hadde denne skolen stor innflytelse i litterære verk.


Spesielt tragediene til Seneca, av viktig filosofisk innhold, var av stor relevans. Av samme grunn anses Seneca både for en filosof og en dikter. Selv om denne differensieringen har vært et kontroversielt problem blant spesialister.

Tidligere ble det antatt at det hadde vært "to Seneca": en filosof og en tragisk (eller dikter). I dag er det akseptert at Senecas interesse for etikk og psykologi (spesielt de ødeleggende effektene av overdreven følelsesmessighet) er til stede i alt hans litterære arbeid, både i vers og i prosa.

I hvert fall blir deres tragedier anerkjent som mørkere skrifter enn de som ble gjort i prosa. Det er for eksempel tilfelle av dødsemnet, som i sin skrift i prosa fremstår som en befrielse; Faktisk begrunnet det selvmord som en etisk måte å dø på. Men i tragedier virker døden vanligvis som overgangen til større lidelse.

Seneca var enig med en psykologisk monisme, i den grad han ikke skiller mellom en rasjonell eller en ikke-rasjonell del av sjelen (akkurat som de tidligere stoikene ikke gjorde). For disse er kunnskap basert på handling, det er ingen forskjell mellom en praktisk og en teoretisk grunn. I denne forstand er teorier og reflektere over de etiske og moralske aspektene i det daglige livet en måte å produsere kunnskap på, oppnå lykke og dyd.

Senere innflytelse

En del av Senecas stoicisme er anerkjent som en av de viktigste antecedenter av moderne bekymringer for å forme oss selv og våre liv. På den ene siden legger Senecas arbeid vekt på den tidligere Stoic-filosofien, og legger til noen detaljer. På den annen side, hans arbeid er preget av mangel på tekniske egenskaper og å understreke de terapeutiske egenskapene og praktiske egenskapene til filosofien.

Han forsvarte ideen om likestilling av menn og en livsstil basert på moderering. Den sistnevnte representerte veien til lykke, og bør ledsages av avvisning av overtro. Det er en del av hans arbeid ble tatt opp på en viktig måte av renessansestrømmer og av forskjellige filosofiske skoler av modernitet.

Representative arbeider

I hans skrifter diskuterer han noen spørsmål som har å gjøre med moralske problemer i dagliglivet. Mellom de mest fremragende arbeider er de for eksempel Brev til Licilio, de moralske bokstaver, de moralske tester, Ambrosian Codex og de naturlige spørsmålene. Sammen med trøsten til sin mor Helvia og konsolasjonen til Polybius, er trøstet av Marcia det eldste kjente arbeidet til denne dagen.

Bibliografiske referanser:

  • Vogt, K. (2015). Seneca. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hentet 13. august 2018. Tilgjengelig på //plato.stanford.edu/entries/seneca/#LifWor.

My Friend Irma: Memoirs / Cub Scout Speech / The Burglar (September 2023).


Relaterte Artikler