yes, therapy helps!
Samfunnets 5 funksjoner: hvordan påvirker det vårt liv?

Samfunnets 5 funksjoner: hvordan påvirker det vårt liv?

Juli 19, 2024

I psykologi og andre samfunnsfag snakker vi ofte om "samfunnet". Vi diskuterer hvordan det påvirker oss, om hvilke samfunn vi har bygget, vi snakker om endringene våre samfunn har gjennomgått, og så videre. Vi skiller oss selv mellom vestlige, ikke-vestlige, individualistiske, kollektivistiske, kunnskapsorganisasjoner, utviklede, uutviklede samfunn og mange andre. Men vi spør sjelden oss hva vi mener nøyaktig når vi snakker om "samfunnet".

Med tanke på at det ikke er noen enkeltdefinisjon, og at det er et emne som vi kan nærme seg fra helt forskjellige perspektiver, vil vi i denne artikkelen kort gjennomgå den psykososiale tilnærmingen til hvilket samfunn er og hva noen av dens elementer er. Spesielt vil vi se flere av hovedfunksjonene i livet i samfunnet .


  • Relatert artikkel: "Hva er sosialpsykologi?"

Hva er samfunnet og hvilke elementer har det?

Fra samfunnets mest klassiske tradisjoner har samfunnet presentert seg som elementet overfor individet , det vil si som en enhet som er eksternt for fagene, og som påvirker oss, former oss, undertrykker oss eller omvendt: det frigjør oss, styrker oss eller driver oss. Det vil si at samfunnet har en tendens til å tenke på seg selv som noe som eksisterer utenfor faget, men i forhold til det: det opprettholder det og begrenser det samtidig.

Samfunnet kan imidlertid også forstås som Resultatet av menneskets aktivitet ; aktivitet som, når den deles, også genererer et sett med regler. Det vil si at samfunnet også kan forstås som et resultat av samspillet vårt.


Og når vi samhandler, produserer og deler vi en serie koder som gjør at vi kan organisere oss på forskjellige måter. Disse kodene blir oversatt til elementer som fremmer sosialisering (prosessen som et individ blir et kompetent fag for samfunnet).

Eksempler på disse elementene er institusjoner (familie, ekteskap, skole, vitenskap, religion osv.), som avhenger av den geografiske, økonomiske, politiske situasjonen, tradisjoner , verdiene og historien til hvert sett av individer.

Med andre ord er det ingen eneste måte å gjøre samfunnet på; Samme dynamikk og minimal prosesser genereres ikke overalt, og de har heller ikke vært de samme til enhver tid. Og utover å være et enhet som er forskjellig fra emnet, er samfunnet et resultat av aktiviteten og samspillet mellom de samme fagene.


5 samfunnets funksjoner

Fra det som ble sagt før vi kunne spørre oss selv: Hvorfor lever vi i samfunnet? Hva er bruken? Kan vi leve uten samfunn eller utenfor det?

Uten tvil er samfunnets funksjoner i det minste problematisk. Utover det faktum at samfunnet selv er bra eller dårlig, skadelig eller fordelaktig, er hele vår egen aktivitet ofte usikker, Samfunnets virkninger og funksjoner blir også tvetydige .

Hvis vi også tenker på samfunnet pragmatisk, kan vi si at det ikke bare er ansvarlig for å påvirke våre liv eller vår aktivitet, men det er gjennom samme samfunn at vi kan opprettholde vårt eget liv (fysisk og psykisk). Men, og avhengig av hvilken dynamikk genereres, kan den motsatte effekten også bli hatt.

I stor grad kan vi beskrive samfunnets funksjoner i ulike prosesser som genereres gjennom delt menneskelig aktivitet: identitet, sosiale normer, omsorgspraksis, aktiviteter knyttet til bestemmelse og miljøledelse.

1. Generer identitet

Identitet er en psykososial prosess ved hjelp av hvilken en person gjenkjenner seg i forhold til en rekke egenskaper, egenskaper, interesser, ønsker, evner, etc. Slike anerkjennelse skjer i stor grad gjennom andre mennesker. Og dette er fordi bare gjennom andre kan vi gjenkjenne oss som "lik med ..." eller "forskjellig fra ...", det vil si som unike personer og samtidig en del av en gruppe.

Med andre ord, hvis en person gjenkjenner seg selv som sådan, er det fordi det er andre individer som også har anerkjent ham. Så, en av livets funksjoner i samfunnet er form emnet og de små gruppene : Samfunnet genererer både psykiske strukturer og sosiale grupper, uten som vi knapt kunne forholde oss til verden.

2. Lag sosiale normer

Sosialnormer er sett med implisitte eller eksplisitte retningslinjer som forteller oss hvordan vi skal oppføre oss. Ikke bare det, men også angi hvilke interesser, ønsker, vaner eller forventninger som er aktuelle eller mulige. Gjennom sosiale normer er vi knyttet til verden og til andre medlemmer av samfunnet .


Vi genererer og reproduserer dem gjennom det samme forholdet, og når det forvandles, endres også sosiale normer. For eksempel var samspillet og atferdsnormer mellom mennesker (og mellom mennesker og natur) ikke det samme før vi utviklet teknologi, og dette er fordi fordi sosiale normer også endres ved å introdusere små materiale og diskursive endringer. .

Kort sagt, en annen av hovedfunksjonene i samfunnet er å generere og forandre reglene for atferd som skiller oss ut som en del av en sosial gruppe. Takket være dette kan vi få våre interesser til å passe uten at det oppstår for mange konflikter for å leve nær hverandre.


3. Sørg for pleie og omsorgspraksis

En annen funksjon av livet i samfunnet er å skape praksis som sikrer tilfredsstillelsen av våre menneskelige behov. For å sikre denne tilfredsheten er det også nødvendig at praksis generert samsvarer med behovene og verdiene til et geografisk og historisk øyeblikk betong. For eksempel er et behov som deles av mennesker, filiation, som er relatert til affektiv interdependens og omsorgspraksis.

Sistnevnte er en verdi som noen samfunn deler, og i mindre grad andre. Det er også knyttet til seksuell arbeidsdeling og sosialisering av kjønn som kan være forskjellig mellom menneskelige grupper. For eksempel, i noen vestlige samfunn som har mer økonomiske ressurser, er praksis knyttet til omsorg og filiation forskjellig fra andre samfunn der det med færre ressurser også gir et viktig behov for støtte og omsorg blant enkeltpersoner.


  • Kanskje du er interessert: "Affective Prediction: en veldig nyttig mental ferdighet"

4. Generer aktiviteter relatert til bestemmelsen

I forhold til det forrige punktet er en annen av livets funksjoner i samfunnet å sikre at praksis knyttet til bestemmelse genereres, det vil si, aktiviteter som sikrer levering av produkter av første nødvendighet , som vi gjør gjennom utveksling og forhold til andre mennesker.

Med andre ord har samspillet og fellesaktiviteten blant mennesker blant sine mål å sikre at vi overlever. I dette tilfellet, som omsorgsrelaterte aktiviteter, er bestemmelsen en praksis som i det vestlige samfunns historie ofte blir sosialisert i forhold til menneskets verdier og basert på seksuell arbeidsdeling .

5. Behandle miljøet vi utvikler

Organiser som et samfunn, og bli kompetente medlemmer av dette, har blant sine effekter styring og manipulering av miljøet der samspillet skjer. Det vil si, manipulering av miljøet. Livet i samfunnet tillater oss ikke bare å ta fra midten hva vi trenger for å overleve, men på grunn av de samme normer og identiteter som genereres, kan sosial aktivitet som konsekvens overdreven slitasje på miljøet på grunn av konstant bruk av sine ressurser .

Dermed har samfunnet ikke bare funksjonen til å tilfredsstille grunnleggende behov, men genererer også andre behov og andre former for tilfredshet som fører til en massiv utnyttelse av miljøet der samfunnet selv oppstår. For dette har en annen funksjon som våre samfunn har generert vært Produksjon av kunnskap og utvikling av teknologi , enheter som har påvirket vesentlig, ikke bare i forvaltningen av miljøet, men også i de samme mellommenneskelige forhold.

Kort sagt, i stedet for å ha visse funksjoner, har livet i samfunnet en rekke effekter som ikke er nøyaktig eksterne for fagene, men er resultatet av samspillet vårt. De kan også være problematiske, så det er viktig å ta hensyn til at denne samspillet blir oversatt til sameksistens og livskvalitet.

Bibliografiske referanser:

  • Ibáñez, T. (2004) (red.). Introduksjon til sosialpsykologi. Redaksjonell UOC: Barcelona.

Merete Glenne Øie: Hvordan forstå kognitiv funksjon ved rusavhengighet? 1/3 (Juli 2024).


Relaterte Artikler