yes, therapy helps!
Hvorfor går det med å gå raskere med alderen?

Hvorfor går det med å gå raskere med alderen?

Kan 21, 2023

Hvis du er over 20 år gammel, er det veldig sannsynlig at det skjedde mange ganger: du husker en begivenhet som du husker levende og du innser at det skjedde for 10 år siden ... eller enda mer!

Det skjer også når du har tenkt å se når en tv-serie dukket opp som du fulgte fra begynnelsen, eller når det var premieren til en film som markerte deg, eller til og med når du skjønner at skuespilleren eller skuespilleren som hadde en barnroll i En audiovisuell fiksjon kan ikke engang anses for ung.

Og likevel, mellom 7 og 15 år syntes alt å være veldig sakte . I tillegg er det enda sannsynlig at du ønsker å oppfylle ett år og være nærmere og nærmere "de eldre", og at ventetiden ville være evig.


Hvordan går tiden! Stepping på den midlertidige akseleratoren

Selvfølgelig er det en ting som er klart: Tiden er like rask for alle mennesker, det stopper ikke for noen, og det akselererer ikke for andre (i hvert fall hvis vi holder oss innenfor denne planeten). Men oppfatningen av denne tiden endres, og mye .

Dette ble bekreftet i 2005 av Sandra Lenhoff og Marc Wittmann, to forskere fra Ludwig-Maximilians-Universität München. Hans undersøkelse besto av å sende en serie undersøkelser til 499 personer mellom 14 og 94 år, og be dem om å vurdere graden av "fart" som de anslått at tiden gikk over i en periode.

Når forfallet var noen dager eller uker, tenkte alle menneskene på samme måte om hvilken fart de hadde brukt den sesongen, men da tidsrammen var bredere (i år) fant de at folk hadde en tendens til å gi raskere til tidens gang, jo eldre deres alder .


Nærmere bestemt estimerte personer over 40 at de hadde følt hvordan tiden gikk veldig sakte i barndommen og hvordan det akselererte litt under ungdomsårene for å nå høye hastigheter i voksen alder.

Hvorfor oppstår denne psykologiske effekten?

Det er ikke klart hva som utløses av dette fenomenet, men det er foreslått en svært rimelig forklaring som har å gjøre med mengden av tidsmessige referanser som er tilgjengelige i minnet når vi vurderer vår livsstrekning i ettertid.

Denne forklaringen er basert på et godt dokumentert faktum: flere minner akkumuleres om de første årene av livet enn over en periode med tilsvarende varighet som skjedde under voksen alder . Det vil si at mengden minner om hva som skjedde mellom 8 og 12 år av livet har en tendens til å være mye større enn mengden minner om hva som skjedde mellom 30 og 35 år, for eksempel.


Dette kan skyldes på den ene siden at hjernen vår er mer plastisk (det vil si sensitivere for stimuli) i løpet av vår barndom og ungdom, noe som gjør at vi kan lære mange ting raskt, og samtidig vil det gjøre det vi skal leve er mer sannsynlig å forbli i vårt minne.

På den annen side kan det også forklares med et veldig enkelt faktum. En stor del av de mest relevante livshendelsene akkumuleres i begynnelsen av våre liv : inngangen til skolen og instituttet, første gang vi møter vennskap som vi vil holde lenge, i det øyeblikket vi blir eldre, de første kjærlighetsopplevelsene, etc.

Når minnet har ingenting å forstå

Så på den ene siden vet vi at hjernen er svært følsom overfor miljøet, og på den annen side antar vi at i løpet av de to første tiårene av livet skjer det en rekke nye og spennende ting. For dette må vi legge til et viktig faktum: Minne ser ut til å holde gode minner knyttet til nye og givende erfaringer, og mindre de som er kjent og ikke vekker en så sterk følelsesmessig reaksjon.

Alt dette gjør at vi har mange flere midlertidige referanser som ligger i begynnelsen av våre liv som i andre halvdel av dette , noe som kan gjøre at det ser ut som mer tid har gått ved å se tilbake.

Det virker som om vi i det siste året ikke husker noe spesielt bemerkelsesverdig, vil vi gå raskere og raskere gjennom en isbane, fordi i fravær av midlertidige referanser som er lagret i minnet, har vi en tendens til å tro at denne perioden har vært mye lengre kort av hva som har vært. På denne måten kan vi bruke mer ressurser til å behandle informasjon om livsstadene der virkelig interessante ting skjedde.

Det kan være grusomt, men til slutt er vårt nervesystem ikke bygget for å gi oss et objektivt syn på tid og rom .


Putting these Time Traveler Conspiracy Theories to Rest (Kan 2023).


Relaterte Artikler