yes, therapy helps!
Luis Moreno:

Luis Moreno: "The Association of Neighbors er å hevde nabolagets behov"

Kan 16, 2022

Det følgende intervjuet omhandler den spesielle visjonen om et forandringsmiddel i Badalona, ​​nærmere bestemt i nærheten av Llefià. Luis Moreno Han er president for Forbundet for naboer av Juan Valera hvor han observerer virkeligheten i nabolaget og foreslår løsninger på de ulike problemene som finnes i området innenfor hans muligheter.

Luis Moreno begynte i sosiale bevegelser i årevis og tilhører også et politisk parti i hans personlige kapasitet, men når han presenterer seg for handlingene eller utfører en handling, vises han som Luís de Juan Valera. Hun arbeider ved å håndtere problemer av ulike typer, bidrar til å gi mat, løse konflikter om sameksistens eller gi annen hjelp. Prøv å gjøre det som trengs for å være opp til omstendighetene.


Fra et psykososialt synspunkt er Luis det perfekte eksempelet på en agent for forandring som jobber i et nettverk med forskjellige grupper og enheter for å skape løsninger og gi kontinuitet blant naboene med prosjektene. Fra et økologisk synspunkt klarer han å jobbe på ulike nivåer, og i tillegg tilgir han med sitt politiske parti å kunne påvirke makrokonteksten, der reglene og sosialpolitikken som påvirker de fleste nukleare nivåer i Bronfenbrenner-teorien, er smidd.

Som psykologer kan vi jobbe fra flere perspektiver, så idealet i dette tilfellet ville være et arbeid mellom ulike fagfolk i nettverket og overvåking av begge saker og rapporter som kan gi institusjoner som byen, skolene, ungdomsenheter, etc. Men hva skjer hvis det ikke er spesialiserte lag i konfliktløsning på områder som trenger dem?


Luis bringer litt lys til emnet ved å reflektere den konkrete situasjonen i hans område og et spesielt tilfelle der nabolagsforeningen ønsket velkommen 120 personer slik at de kunne trent i frihet i foreningens rom, samt danner en matbank selvstyrt og alternativ til den konvensjonelle. I tilfeller der det er nødvendig å arbeide for miljøet, men også fremme empowerment gjennom deltakelse , mellommenneskelige forhold, fremme av samfunnshelse og personlig utvikling .

Nabolaget forening som et empowerment verktøy

Hva er funksjonen til en nabolagsforening?

Den har mange funksjoner, og de kommer fra langt unna. Da de ble opprettet, var de steder der det ble gjort krav på forbedringer for nabolagene, problemer med naboene, etc. Dette kommer fra 40 år siden, og det var fire personer. I dag er konkurransene jevnere, fra å gi mat til folk som ikke trenger å spise, hjelpe folk som har blitt utsatt, folk med svært lav inntekt, og samarbeider med sosialarbeiderne som også er overveldet. Jeg har her en stor liste som du slipper din sjel til bakken, lever dårlig, dessverre, og fra nabolagsforeningen gir vi all den støtten vi kan, for eksempel hver 15. dag hjelper vi med mat. Og dette er nåværende oppdrag for nabolagsforeningen i nabolaget, gitt områdets kompleksitet. Det er også spørsmålet om betaling av nabolagsmiljøer for vedlikehold av bygningen der de bor, selvfølgelig ved ikke å ha råd til betalingene og ikke å kunne betale for vann, elektrisitet, etc. Det er konfrontasjoner mellom de som betaler og de som ikke gjør det. Og der prøver vi å melde mellom naboene, noen ganger med mer eller mindre suksess. I utgangspunktet er nabolagssammenslutninger der for å hjelpe folk og gjenvinne nabolagets behov.


Hva er de spesifikke funksjonene i nabolagsforeningen, for eksempel tilbud om aktiviteter eller deltakelse i fester?

For å gi et eksempel, i mai, kommer alle nabolagsforeninger sammen for å sette opp fester. De brakte et orkester, vi satte opp aktiviteter for barna, de distribuerte kake og cava blant medlemmene, etc. Men dette er vi ferdige, for som situasjonen er hva det er og behovene har prevunnet, blir alle pengene brukt på mat og fordelt blant de mest trengte.

Hvordan påvirker sosialpolitikken en nabolagsforening?

Spesielt nå og i dette området er det ikke av anstrengelsen til rådhuset og partiet som det er for tiden. Folk må se etter livet så godt de kan, med matbanken som vi har opprettet, prøver vi å få administrasjonen til å låne en hånd, men vi finner mange hindringer. De jobber når valget kommer, men hver dag gjør de ingenting, og de ser ikke etter folk i nød.

Og hvorfor gjør du det du gjør?

Jeg tror det er noe som må gjøres, jeg tror at den som ser dagens krisesituasjon og hjelpeløshet, må plante og si at nok er nok. Så, de av oss som er involvert i disse handlingene blir eldre dessverre, og vi ser ikke et sterkt relé, det er ting som ikke kan aksepteres.En person som ser hva det er, kan ikke tillate det, derfor gjør vi det vi gjør. Å forsøke å endre situasjonen for sosial urettferdighet.

Hvem eller hva er nabolaget agenter som er involvert i problemløsing?

For foreninger, grupper, folk som, uten å være involvert i enheter, prøver å samarbeide, etc. Men jeg vil at folk skal bli mer involvert, for å få litt mer forståelse av problemene vi har. Det ser ut til at de fleste bare bekymrer seg for personlige problemer, men glemmer kollektive problemer. Og i dette området er det dessverre utbrudd av rasisme som styrer rådet, og vi må støtte de dårligst stillede av dagens politikk.

Hva er forholdet til enhetene i territoriet fra nabolagsforeningen?

Det er et godt forhold, faktisk i vårt distrikt er det 8 nabolagsforeninger. En av dem virker ikke fordi partiet som står i kraft i rådhuset var ansvarlig for å lukke det. Resten av oss jobber som et lag som kjemper for helse, for nabolagskulturen, evictions, etc. Når det gjelder spørsmålet om matkolleksjon er det noen skoler som hjelper mye offentlige skoler hvor AMPAS samler mat også for å legge dem til banken i nabolaget, etc. Generelt er det et godt forhold. Det eneste er at det er svært få mennesker på styrene i nabolagssammenslutninger, og det er ingen måte å gjøre en lettelse i noen.

Når det gjelder nabolaget, hvilke typer problemer eksisterer i samfunnet?

I dette konkret er det mange og sameksistens fremfor alt. Det er et nabolag som alltid har vært en arbeidstaker, og nå er det en svært høy innvandringsfrekvens. Faktisk er det i neste nabolag en 25% innvandrerbefolkning av forskjellige nasjonaliteter, det er alle av dem. Og de er forskjellige kulturer og måter å tenke på, noen mennesker får ikke til å tilpasse seg, og de innfødte gjør det ikke engang engang, og det er utbrudd av rasisme i samfunn hvor du kan finne tilfeller av vold i disse tilfellene. Vi formidler i mange lokalsamfunn, men vi kan ikke dedikere oss utelukkende til det, fordi vi gjør det på en uinteressert måte og vi kommer dit vi kan. Men kom igjen, hovedproblemet er sameksistens. Som alt har alle sine regler og tro, men vi må ha større respekt for mennesker og være mer tolerante.

Og hva er administrasjonens involvering i problemene med sameksistens? Og nabolaget agenter? Spiller politiet en sanksjonerende eller samarbeidende rolle?

Politiet er på en eller annen måte sendt, og ordrene de mottar, er til en fin utfordrende oppførsel, selv om de er insolvente. Bystyret samarbeider ikke i noe i det hele tatt. Herfra prøver vi å lage et nabolag for alle for alle, at det ikke er noen problemer fordi vi kommer fra forskjellige steder, at vi alle går til en og respekterer miljøet. Å være det samme uten å se på hverandre over skulderen, men det er veldig vanskelig, siden det kulturelle nivået påvirker menneskets oppfatning, nivået på toleranse, samt graden av innsats i integrasjonen som kan få folket av ut. Noen ganger er vi midt i et kryss, men vi praktiserer toleransen.

Fra administrasjonen er det lag som er spesialisert på styringen av disse konfliktene?

Ja, det er en spesiell kropp av det lokale politiet kalt UCO som er i sivile klær og fungerer som mediatorer, gode mennesker. Jeg har et godt forhold til den som har dette emnet og gjør en god jobb. De går til nettstedene som snakker om problemer, etc. Og vi har oppnådd gode resultater, selv om de blir mindre. Tidligere hadde vi i dette området en rekke mediatorer ansatt av kommunen, men siden det nåværende politiske partiet har vært der, har det ikke vært noe lag slik, og vi var veldig fornøyd med dem. Vi gikk veldig bra, men laget forsvant. Og disse problemene vokser også på grunn av den økonomiske situasjonen, men vi jobber som vi kan.

Når de forlater disse konfliktene nå, hvorfor er det mer enn 150 barn som studerer i nabolaget?

Det viser seg at det var en muslimsk forening som leide et sted ved siden av å dedikere seg til å lære barna fordi de ikke vil at barna skal miste sine skikker, og de lærer arabisk som om de var i deres land. Det var også autochtone mennesker. Men bystyret lukket lokaler som påstod at de hadde gjort arbeider uten tillatelse, og det er falskt. De ba om tillatelsen, og de hadde det i hånd, selv om det allerede var forventet at de ville lukke lokalet ved de gjeldende retningslinjene. Fordi området der de var var i stand til å fange stemmer, og nå som valget går bra. Og demagogi er til stede på deres bekostning. Da kom de som tok vare på stedet, til nabolagsforeningen og fortalte meg om problemet. Barna som studerte ikke lenger hadde et sted å lære. Da de viste seg å protestere, var jeg også der, fordi vi må støtte årsakene til folket i nabolaget, og jeg tilbød dem en oppdateringsløsning som skulle gi to rom i nabolaget for å gi klasser til de fant en annen plassering.Og der gir de klasser med kvalifiserte lærere fra opprinnelseslandet, og de har vært to måneder og det er ingen klage, de oppfører seg på en veldig ordnet og hjertelig måte. Jeg fortalte dem at det ikke ville være noe problem med administrasjonen på grunn av dette, det jeg ikke vil, er å la folket på gaten ha rom, og dette er folks hus. Det er for de som trenger det. De har tilbudt å samarbeide med nabolaget foreningen i alt vi trenger, kort sagt, og de vil være der så lenge de trenger det.

Gjør de oppfriskningskurser for klassene de underviser i skolen?

Alle er skolet og de gjør også revisjonsklasser, men de fleste klassene er de som er relatert til sine røtter.

Hva er meningen med naboene?

Det er naboer som ser disse menneskene som menneskene de er, og andre ser på dem med mistanke. Men det er klart at de vil være her så lenge de trenger det. Noe veldig tungt må skje slik at de må gå, men dette er for alle generelt. Og hvis det var eksternt press å gå, ville jeg gå med dem.

Er de involvert i nabolaget forening eller nabolaget aktiviteter eller har muligheten ennå ikke blitt gitt på grunn av nyheten i saken?

For øyeblikket har de ikke vært i stand til å gjøre noe, men de har fortalt meg at hvis vi lager fester for barna eller aktivitetene, kommer de alle til å gjøre det som er nødvendig. I kommunens siste plenarmøte kom de med meg for å støtte de lokale kravene, det vil si hvis du trenger at de skal være med deg, er de. Og det er veldig viktig, faktisk samarbeider de mer enn mange innfødte. De er veldig takknemlige. Det ser ut til at folkene her, hvis du hjelper dem, er fordi det er din forpliktelse, og det er egentlig ikke.

Veldig bra, på dette punktet er vi ferdig med intervjuet. Tusen takk for samarbeidet. Vil du legge til noe annet?

Å se hva som er i dette området, som synes å være mest nødvendig i hele byen, tror jeg du kan gjøre mange ting, men det handler om folk som ønsker å jobbe. Se, vi gjorde en veldedighetskonsert for å samle mat og takket være det, brukte vi 4 måneder til å distribuere mat til 120 familier. Og jeg vil at en alternativ matbank skal bli dannet slik at de som ikke har tilgang til den konvensjonelle matbanken, kommer, fordi den har liten kapasitet, og det er mer behov enn steder å motta mat. Så, for de som bor utenfor, vil jeg gjerne at fra nabolagsforeningen kunne møte dette behovet. Men for å kunne utføre det trenger jeg folk som skal hente mat på forskjellige punkter og distribuere dem, fordi jeg bare har lastet alt dette arbeidet en stund, og det kommer en tid da tretthet er enormt. Jeg trenger folk til å låne en hånd og dermed gi langsiktig levedyktighet til denne selvforvaltede matbanken. Selv om det skal dekke 130 personer, til det vi kan få. De som mottar det, setter stor pris på det, og det er nødvendig. Jeg vil legge til det, vi må hjelpe folk utover de individuelle problemene til hver enkelt.


Calling All Cars: Muerta en Buenaventura / The Greasy Trail / Turtle-Necked Murder (Kan 2022).


Relaterte Artikler