yes, therapy helps!
Betydende læring: Å gi mening til vår fremgang

Betydende læring: Å gi mening til vår fremgang

Juli 1, 2022

Vi kan lære på mange måter, men skjemaet som omfatter den emosjonelle, motiverende og kognitive dimensjonen på en mer fullstendig måte kalles meningsfylt læring .

Når denne typen læring oppstår, kan veien til å forene tidligere ferdigheter og kunnskap og slik at ny informasjon kan integreres i dem skåret av motivasjonskilden og meningen som tilskrives det som læres. Dette er viktig, vurderer det Nøkkelen som markerer forskjellen mellom de ulike læringsformene, er i ferd med kunnskapsbygging .

En tilnærming til ideen om meningsfylt læring

Vesentlig læring innebærer en prosess der personen samler informasjonen, velger den, organiserer den og etablerer relasjoner med kunnskapen som den tidligere hadde. Så, denne læringen oppstår når Det nye innholdet er relatert til våre levede erfaringer og annen kunnskap Over tid har motivasjon og personlig tro om hva som er viktig for å lære en svært relevant rolle. Dette innebærer å gi den nye kunnskapen en unik betydning for hver person, siden hver av oss har vår livshistorie.


Når meningsfylt læring oppstår, skaper de mentale modellene som er skapt gjennom tid og erfaring, hvordan vi skal se informasjonen og hvordan vi skal klare det. For å si det på en måte gir vår måte å internalisere det som læres og gi det til mening mening en ide om "brillene" som vi ser virkeligheten på, og omvendt.

Den emosjonelle dimensjonen av læring

Prosessen med å tilordne en personlig mening til det vi lærer går gjennom en mer affektiv og følelsesmessig dimensjon enn det vi vanligvis knytter til den "tekniske" læringen av et emne, der det bare gjentas, praktiseres og memoriseres.

Det handler ikke bare om å beholde en informasjon i minnet for en periode, og deretter slippe den som det kunne være i et eksamenssvar: Hensikten er å gi en personlig mening til kunnskap , for å kunne forklare det med egne ord, og til og med, når den betydelige læring er gjort, å skape ny kunnskap gjennom den.


På denne måten, forskjellen mellom meningsfylt læring og a gjentakende læring det refererer til forholdet, eller ikke, av materialet som skal læres med forkunnskap. Forhold til mening og ikke vilkårlig, det vil si hvis du kan forholde seg til forkunnskap, kan du tilordne noen betydninger, hvorav en mentalt kart over kunnskap . Dette oppnås ved å modifisere den kognitive strukturen, noe som ikke ville gjøre en repeterende læring, siden den kun kan opprettholdes i en kort periode.

To faktorer å vurdere

For å lære å være meningsfylt, må to betingelser være oppfylt. Innholdet må være potensielt signifikant fra disse aspektene:

1. Logisk betydning

På nivået med den indre strukturen av kunnskap må det være relevant og med en klar organisasjon .


2. Psykologisk betydning

Fra kapasiteten til å assimilere det, Det må være relevante og relatable elementer innenfor den kognitive strukturen med læringsmaterialet. Derfor må det være en gunstig disposisjon å lære det nye materialet og forholde seg til det du allerede har kjent tidligere.

Omfattende memorisering

Det er åpenbart at for å gjennomføre en læringsprosess, må materialet ikke bare eksistere, men motivasjons- og emosjonelle komponenter er nøkkelen til en god disposisjon for læring og forholdet mellom begreper. Ikke bare er individets evne til å skaffe seg kunnskap på spill, når det gjelder modning eller kognitiv kompetanse .

For å konsolidere denne nye kunnskapen gjennom meningsfylt læring, trenger vi omfattende memorisering . Å bygge nye betydninger innebærer å endre de forrige og legge til nye elementer for å danne relasjoner. Memorisering er omfattende fordi de konstruerte betydningen endrer, legger til og beriker kognitive ordninger.

I tillegg er modifikasjonen av kognitive ordninger produsert ved å oppnå en betydelig læring direkte knyttet til funksjonaliteten til den utførte opplæringen, det vil si med muligheten til å bruke det som har blitt lært å møte nye situasjoner.

Når det som læres har betydning, er det ikke bare mer behagelig å utvide kunnskap: i tillegg, disse forblir godt i minne og kan føre til bedre løsninger .

Bibliografiske referanser:

  • Coll, C., Palacios. J, Marchesi, A. (2004). Psykologisk utvikling og utdanning, (2). Madrid: Alliansen

Language learning at EF – Personalization (Juli 2022).


Relaterte Artikler